Đang tải dữ liệu...

Mưa

Ngày 7 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Mưa

Từng hạt mứa, nhẹ rơi, nhẹ rơi,
Mưa rơi đều, rơi trên thảm cỏ,
Mưa bước em qua từng ngọn lá,
Mưa nhỏ nhẹ, từng chấm trắng li ti
Mưa ngấm sau vào từng thớ đất,
Mưa âm thầm, lặng lẽ, mưa rơi.

Tháng 4 năm 1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...