Đang tải dữ liệu...

Đàn kiến

Ngày 5 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Đàn kiến


Đi lại đi qua
Đi qua đi lại
Đàn kiến to to
Đàn kiến nho nhỏ
Cùng nhau tìm mồi
Chia đôi sẻ bảy
Đoàn kết trung thành
Đừng sai, đừng sai.


10-6-1997
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...