Đang tải dữ liệu...

Mùa thu ngắn ngủi

Ngày 7 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Mùa thu ngắn ngủi

Khi lá vàng về cội,
Trăng thu dần tới nơi,
Đem theo chị Hằng mến,
Đến dự rằm trung thu.

Rồi thấm thoắt hết thu,
Phải chào chị Hằng yêu,
Chào mùa thu thương mến,
Đón cái rét mùa đông.

3-3-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...