Đang tải dữ liệu...

Thơ tặng Đoàn trường

Ngày 12 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Thơ tặng Đoàn trường

Nhân ngày hai sáu tháng ba,
Viết câu này chúc Đoàn ta vững bền.
Đưa nhau cùng quyết tiến lên,
Gắng công học tập xứng tên đoàn mình.

Tặng đoàn trường Giang Ái.
24-3-1999
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...