Đang tải dữ liệu...

Bài thơ dành cho Nguyệt

Ngày 12 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Bài thơ dành cho Nguyệt

Tôi nay học lớp chín năm,
Yêu nhau thắm nghĩa tình thân trò thầy.
Nguyệt kia chẳng học lớp này
Lắm khi buồn lắm, muốn thầy chuyển qua.

1-3-1999
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Mối tình đầu,
Đang tải dữ liệu...