Đang tải dữ liệu...

Số tôi nó thế

Ngày 12 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương

Có lẽ số tôi là nó thế
Tìm được bạn thân lại phải chia li.
Hết Tường, Ánh nay lại Nguyệt đi.
Những đứa bạn thân dần ly cách biệt.
Để tôi lại một mình buồn bã.

Chẳng hiểu sao số tôi lại thế?
Có bạn nhiều nhưng lại ở xa,
Không đưa nào bên cạnh tâm tình,
Nên đành phải một mình độc thoại.

Chẳng hiểu sao chẳng hiểu ra sao?
Tôi lại phải luôn buồn bã thế?
Giá có được điều ước diệu kỳ,
Tôi sẽ ước được gần bạn tôi.

28-3-1998
Đến lúc này, sau khi làm quen được hơn một tháng thì Nguyệt nói rằng sau khi học xong lớp 8 sẽ chuyển vào nam sinh sống, đây đúng là một tin không mấy vui vẻ gì nhất là khi hầu hết những người bạn thân của tôi đều đã ra đi, mỗi khi tôi thân với một ai đó là không sớm thì muộn người ấy sẽ theo gia đình chuyển đi nơi khác, đó là chân lý của tôi hồi cấp II.
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Mối tình đầu,
Đang tải dữ liệu...