Đang tải dữ liệu...

Chúc tết ông bà

Ngày 12 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Chúc tết ông bà

Năm qua xuân đến tưng bừng,
Cỏ non nảy lộc chào mừng xuân sang.
Xuân xưa oanh liệt vẻ vang,
Xuân nay già cả ông càng vui tươi.
Chúc cho ông mãi luôn cười,
Chúc cho bà mãi thắm tươi bội phần.

22-2-1999
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...