Đang tải dữ liệu...

Lời nhắc nhở bạn

Ngày 12 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương


Bạn chúc mình học giỏi
Thì cũng phải cố lên
Gắng chăm ngoan học tốt
Khỏi phụ lòng mẹ cha.
     Phải gắng lên học giỏi
     Cho bạn bè vui hơn
     Tăng thêm tầm kiến thức
     Đó mới là điều hay
Viết thiếp xuân mừng bạn
Kết thêm tình thân mới
Tặng lời chúc tốt lành
Tặng thêm lời tin tưởng.
     Trao lời chúc cho nhau
     Cũng là cho chính mình
     Phải phấn đấu đi trước
     Để bạn bè tiến theo
Chẳng phải mình trách bạn
Chỉ là nhắc nhở thôi
Nhắc cho bạn chăm học
Để tiến lên đi đầu.


10-2-1998

Tôi làm bài thơ này vào dịp Nguyệt bị kêu lên bảng làm bài tập nhưng lại không làm được bài, trong khi đó là một bài hoá không đến nỗi khó lắm.
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Mối tình đầu,
Đang tải dữ liệu...