Đang tải dữ liệu...

Học lớp 9

Ngày 12 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Học lớp 9

Bữa nay đi học cả ngày,
Sáng đi, rồi lại chiều bay tới trường,
Một ngày bốn lượt đi đường,
Đúng là lớp chín! Học thường gay go.

1-3-1999
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...