Đang tải dữ liệu...

Thằng Vũ học

Ngày 12 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Thằng Vũ học

Khi thì lôi quá nhiều môn,
Khi thì nằm sấp, luồn bàn ngủ say.
Học hành kiểu ấy cũng hay !?
Vũ ơi! Mày học? Thương mày quá ghê!

25-2-1999

Vũ được mạnh danh là thần bài của lớp tôi, học hành thì chẳng ra gì nhưng khâu bài bạc thì chẳng ai bì lại đâu.
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...