Đang tải dữ liệu...

Thầy mới

Ngày 11 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Thầy mới

Hôm nay vật lý tiết đầu,
Thầy thì mới lạ sau rồi cũng quen.
Phì phèo điếu thuốc trên môi,
Học mà ngạt thở, bỏ cho rồi thầy ơi!

16-9-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...