Đang tải dữ liệu...

Bạn tôi

Ngày 7 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Bạn tôi
(Tặng 3 bạn)

Nhóm tôi bốn đứa
Là Thảo Sửu hai Dương
Cùng chung trường chung lớp
Cùng chung tình bạn thân
Lại cùng chung ý muốn.
Thích làm thơ, viết, vẽ,
Về tình bạn tình thương

9-10-1997
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...