Đang tải dữ liệu...

Mưa

Ngày 9 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Mưa

Những cơn mưa mùa đông,
Lâm thâm như chẳng nghỉ,
Mưa suốt liền ba tháng,
Mưa cứ mãi mưa hoài.

Mưa mùa xuân lai rai,
Đường làng luôn ướt nước,
Mưa lây rây như rắc,
Những hạt ngọc xinh tươi.

Mùa hạ mưa ồn ã,
Muốn sập cả đất trời,
Mưa như là cơn lốc,
Vụt đến lại nhanh qua.

Mưa suốt cả năm rồi,
Mùa thu mới nghỉ được,
Mưa chìm vào giấc ngủ,
Chờ đông đến, lại mưa.

12-6-1998

Công nhận trời mưa rất tốt cho việc làm thơ, hôm nay trời mưa liên tục, đó là một điều khá lạ lùng vì mùa này hiếm khi thấy một chút mây nào chứ đừng nói là có mưa. Thế mà từ sáng đến trưa nước trời vẫn tuôn không ngừng nghỉ, hoà theo dòng tự nhiên thì thơ của tôi hôm nay cũng tuôn chảy ào ào.
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...