Đang tải dữ liệu...

Cây súng nhỏ

Ngày 7 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Cây súng nhỏ

Một cây súng nhỏ,
Lá lại xanh tươi,
Sống giữa đầm nước
Chẳng dính tí bùn.

Hoa vàng be bé,
Cánh lại mảnh mai,
Cây vùng vươn vai,
Đứng giữa đất trời.

24-11-1997
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...