Đang tải dữ liệu...

Bài mở phần III

Ngày 9 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Mở

Tính tôi thời tự thích thơ,
Theo trời thơ thẩn, thử tài theo Tô (Tố Hữu)
Treo thêm trên tấm thân tình
Thử theo thời thế, theo từ tuổi thơ.
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...