Đang tải dữ liệu...

Hạ

Ngày 9 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Hạ

Phượng hồng cháy,
Cháy giữa trời cao.
Lá râm ran, lá lao xao.
Ve rì rầm cất tiếng.
Hạ về, hạ đến,
Hạ bừng lên.

27-6-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...