Đang tải dữ liệu...

Mẹ vắng nhà

Ngày 11 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Mẹ vắng nhà

Mẹ đi Sài Gòn lâu thế kỉ,
Bát đũa song nồi chất núi non.
Chập chờn ngoài sân con bướm lượn,
Luộm thuộm trong nhà củi với than.

31-8-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...