Đang tải dữ liệu...

"Mát"

Ngày 11 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
"Mát"

Chúng bảo tao mát, lạ chưa?
Mùa hè nóng nảy mùa mưa lạnh lùng.
Cứ mà mát mãi sướng hung,
Hỏi bây có được như tao không nè?

27-8-1998

Ngoài một số người bạn thân thì hầu như tôi không hoà đồng chung cùng với lớp, thậm chí tôi còn không nhớ mặt nhớ tên hết những người học chung. Đồng thời quan điểm sống và cách ứng xử của tôi cũng không cùng hướng với những người còn lại cộng với việc tâm hồn lúc nào cũng ở tân đẩu tận đâu thế nên mọi người gọi tôi là "mát", mà đôi tôi cũng nhật thấy mình cũng mát thật :P
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...