Đang tải dữ liệu...

Thị trấn

Ngày 7 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Thị trấn

Trị trấn này tôi mới chuyển lên đây,
Mà nay đã có nhiều điều thay đổi,
Khác hẳn xưa khác hẳn thời nghèo đói,
Nhà lơ thơ những túp lều tranh.
Cát trải dài cỏ cháy khô tận gốc
Cây cối trơ chẳng thể đâm chồi.

Thế mà giờ có cây xanh mượt,
Những mái nhà ngói đỏ chen nhau.
Màu xanh kia đã phủ đầy cát trắng.
Đất bạc màu cũng biến đổi tốt tươi.
Đó vì ai? Vì đất hay vì trời?
Thưa không phải, vì bàn tay ta cả.

6-5-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...