Đang tải dữ liệu...

Kỷ niệm lớp tôi

Ngày 7 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương


Kỷ niệm lớp tôi
(Lớp 81)

(Thân tặng Tường và các bạn)


Lớp tôi tám một
Tổng số năm tư
Từ năm lớp sáu
Cùng học bên nhau

Chia tay bạn Tường
Đi học phương xa
Chào mừng bạn khánh
Đến học cùng trường

Bạn Anh học khá
Bạn Hương yếu đấy
Vẫn là thân nhau.
Lớp tôi vậy đó
Các bạn chờ xem.

1-10-1997

Chủ đề: Nhật ký của tôi,
Đang tải dữ liệu...