Đang tải dữ liệu...

Học trò

Ngày 12 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Học trò

Câu rằng" nhất quỷ nhì ma..."
Quỷ ma không có, chỉ trò mà thôi.
Trò trai, trò gái đều người,
Thầy nhìn chỉ biết mỉm cười hoà vui.

24-3-1999
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...