Đang tải dữ liệu...

Hết phần III

Ngày 11 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Hết phần III

Phần này được tôi chép làm 2 bản và tặng cô ấy một bản nhân dịp ngày 8-3-1999. Trong tập thơ này tôi không ghi nhiều những bài thơ viết riêng cho cô ấy, bởi còn một phần nữa mà tôi vẫn miệt mài và bí mật thực hiện, đó là phần mà tôi dành trọn vẹn tất cả các bài thơ viết về tôi và cô ấy. Phần thơ này tôi thực hiện từ ngày 9-2-1998 đến ngày 22-7-1999 mới hoàn thành xong bài cuối cùng, vài ngày sau đó chúng tôi cũng hoàn thành xong những buổi học cuối cùng của năm cấp II, và chúng tôi đã chính thức nên đôi nhờ những vần thơ ngày ấy.
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...