Đang tải dữ liệu...

Đêm tối

Ngày 11 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Đêm tối

Màn đêm che mất trời,
Nhìn lên ngắm sao trăng.
chẳng ai mời mà ngó,
Thảo nào chẳng thấy gì.

25-8-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...