Đang tải dữ liệu...

Anh hùng lớp tôi

Ngày 10 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Anh hùng lớp tôi
(Lớp 84)

Lớp tôi thật đủ anh hùng,
Màu mè muôn vẻ tương phùng cùng nhau.
Chàng thì gầy đét, trắng phau,
Chàng thì tí tẹo chạy mau hơn rùa.
Nường cao, chàng thấp, nàng lùn,
Thuý, Thuỳ tròn trịa tựa thùng tự lon.
Anh chàng Luật bé cỏn con,
Xứng danh lùn nhất ai còn lùn hơn.
Cô nương tên rõ "Thị Mè",
Thân cao mười trượng mỏng te người gầy.
Thật là chẳng dám bằng nầy,
Có ai muốn đọ dẫn (cả) bầy vô đây.

7-8-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...