Đang tải dữ liệu...

"Đại biểu danh dự"

Ngày 11 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
"Đại biểu danh dự"

Không có ghế được mời lên đứng,
Ở dưới cờ làm "đại biểu dự danh"
Được mời lên đứng chờ mỏi cẳng,
Vì kẻ xấu đập bể ghế thôi.

4-9-1998

Thứ hai tuần nào cũng ít nhất vài chục bạn được mời lên đứng xếp hàng dưới cờ vì tội không đem ghế hoặc không có ghế để ngồi. Có một số thì lỳ lợm không thèm đem ghế theo, nhưng cũng có một số đem ghế theo nhưng bị các bạn khác ăn hiếp và chiếm mất ghế, nhưng quy định của trường tôi là bất kể không có ghế vì lý do gì cũng bị phạt đứng dưới cờ, thầy hiệu phó thậm chí còn tuyên bố trước toàn trường là nếu ai bị bạn làm mất hoặc hỏng ghế thì lỗi thuộc về người đó chứ không phải của kẻ ăn cướp.
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...