Đang tải dữ liệu...

Con bé hàng xóm

Ngày 11 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Con bé hàng xóm
(Tặng Diệu Linh)

Xóm tôi có con bé,
Nó thật láu lỉnh ghê.
Chỉ chạy (vì tuổi ngựa),
Có bao giờ đi đâu!

25-8-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...