Đang tải dữ liệu...

Vẫn là cái sự "tử"

Ngày 10 tháng 2 năm 2007 0 bình luận Trương Chương Dương

Chết trong chùa gọi là... Tự tử
Nhà sư chết là... Sư tử
Chồng chết thì gọi là... Phu tử
Vợ chết gọi là... Thê tử
Đàn ông chết gọi là... Nam tử
Khỉ chết gọi là... (Khỉ) đột tử
Học trò chết là... Sĩ tử
Cha chết gọi là... Phụ tử
Mẹ chết gọi là... Mẫu tử
Em chết gọi là... Đệ tử
Bao Công chết thì gọi là... Bao tử
Quân lính chết gọi là... Quân tử
Em bé chết thì gọi là... Đồng tử
Chết vì già gọi là... Thọ tử
Vua chết gọi là... Hoàng tử
Điện giật mà chết gọi là... Điện tử
Bị chấy rận cắn chết gọi là... Chí tử
Phụ nữ chết thì gọi là... Nữ tử
Bị đánh bầm dập mà chết gọi là... Nhừ tử
Chết một cách lãng xẹt gọi là... Lãng tử
Chết trong khi thái đồ ăn gọi là... Thái tử
Bị bỏ cho chết rét ngoài đường là... Hàn Mặc Tử

Chủ đề: Định nghĩa,
Đang tải dữ liệu...