Đang tải dữ liệu...

Các loại xe

Ngày 10 tháng 4 năm 2007 0 bình luận Trương Chương Dương
BMW: Be My Wife (hãy là vợ anh) hoặc Beautiful Mechanic Wonder (kỳ quan cơ khí).
CHEVROLET: Cheap, Hardly Efficient, Virtually Runs On Lucky Every Time (rẻ, kém hiệu quả, hiển nhiên chạy được là nhờ may mắn...).
DODGE: Drips Oil, Drops Grease Everywhere (nhỏ dầu rơi mỡ khắp nơi).
FIAT: Failure In Italian Automotive Technology (sự thất bại của công nghiệp xe hơi Italy).
FORD: First On Rust And Deterioration (gỉ và hỏng nhanh nhất).
GM: General Maintenance (cần bảo dưỡng toàn bộ).
GMC: Garage Man's Companion (bạn của nhà để xe)
HONDA: Happy Owners Never Drive Anything else (những chủ xe hạnh phúc chẳng bao giờ lái xe gì khác).
OLDSMOBILE: Old Ladies Driving Slowly Make Others Behind Infuriatingly Late Everyday (mấy bà già chạy chậm khiến người ở phía sau phát điên vì ngày nào cũng bị muộn).
SAAB: Swedish Automobiles Always Breakdown (xe Thụy Điển luôn luôn hỏng).
TOYOTA: Too Often Yankess Overprice This Auto (người ta thường đánh giá xe này quá cao).
VOLVO: Very Old Looking Vehicular Object (bề ngoài cũ rích).
VW: Virtually Worthless (Hiển nhiên là vô dụng).
Chủ đề: Định nghĩa,
Đang tải dữ liệu...