Đang tải dữ liệu...

Lòng trung thành

Ngày 9 tháng 2 năm 2007 0 bình luận Trương Chương Dương
Chúa Jesus, đang bị đóng đinh trên thánh giá, nói “Peter, lại đây”. Thánh Peter nghĩ ông sắp nhận được một lời thánh truyền sâu sắc, bèn tìm mọi cách tiến lại gần, nhưng ông bị lính La Mã cản lại. Chúa Jesus lại một lần nữa triệu, “Peter, lại đây nào”. Thánh Peter lại thử tiến lại gần, nhưng lại bị lính La Mã đẩy lui. Jesus gọi lần thứ ba, “Peter, lại đây”. Dùng hết sức bình sinh, Peter vượt qua được lính canh gác. Máu chảy ròng ròng vị bị giáo đâm, thánh Peter nói, “Vâng, thưa Ngài?” Jesus nhìn xuống Peter và nói, “Từ trên này tớ nhìn thấy nhà cậu đấy”.
Chủ đề: Truyện cười linh tinh,
Đang tải dữ liệu...