Đang tải dữ liệu...

Các loại tình yêu

Ngày 29 tháng 3 năm 2007 0 bình luận Trương Chương Dương
Yêu đến lần thứ tư được gọi là tình tứ.
Yêu đến lần thứ bảy gọi là thất tình.
Yêu một lúc nhiều người gọi là trữ tình (để dành xài dài dài).
Được chấp nhận yêu gọi là dzô! tình.
Yêu và kết hôn với người nước ngoài gọi là ngoại tình.
Yêu và kết hôn với người trong nước gọi là nội tình.
Tiền để đưa người yêu đi chơi gọi là bạc tình.
Đang yêu mà người yêu chết gọi là tình tang.
Hai bà vợ cùng dùng chung một ông chồng gọi là chung tình .
Tì̀nh yêu quá đẹp gọi là tuyệt tình
Yêu từ thời đi học gọi là tình trường
Yêu vợ người khác bị đánh tím mặt gọi là thâm tình.
Yêu từ khi còn nhỏ gọi là Tình thơ.
Yêu mà vội vàng gấp gáp gọi là Tình dục.
Tình yêu say đắm nóng bỏng gọi là Nhiệt tình.
Yêu mà suốt ngày mơ ước gọi là Tình nguyện.
Tình yêu của mấy chú khỉ gọi là Thân tình.
Tình yêu của người hay ghen đi đâu cũng dò xét gọi là Tình báo.
Nhiều người cùng yêu một người gọi là Đồng tình.
Tình yêu với người ở quê gọi là Tình làng (nghĩa xóm).
Tình yêu theo sự sắp đặt của bố mẹ gọi là Biểu tình (Biểu=bảo, bảo sao làm vậy)
Tình yêu của các bậc bô lão gọi là Cố tình.
Yêu mà chia theo từng giai đoạn gọi là Tình khúc.
Chủ đề: Thơ sưu tầm, Định nghĩa,
Đang tải dữ liệu...