Đang tải dữ liệu...

Các kiểu học

Ngày 29 tháng 3 năm 2007 0 bình luận Trương Chương Dương
Học cách làm đồ giả -->học giả :
Người già đi học -->học cụ .
7 điều cần phải học -->thất học .
Học đang vô-tiếp thu tốt --> vô học .
Học lâu dài --> trường học .
Bỏ, ko chịu học --> Bác học
Học cách làm sạch cơ thể khi tắm rửa -->học kỳ.
Học những điều vô ích, làm phí phạm thời gian tiền của--> học phí
Học những điều bậy bạ vô bổ, ko đúng chỗ --> học bạ.
Học cách trò chuyện trong giao tiếp-->học trò.
Học nêm nếm thức ăn, thức uông -->học vị.
Học cách dậy đúng giờ, chống ngủ gà ngủ gật -->học thức .
Có động cơ,động lực bảo mình học --> học lực
Đem tài năng thi cử trong việc học --> học tài thi phận
Không ai dạy vẫn học --> học lóm

Chủ đề: Định nghĩa,
Đang tải dữ liệu...