Đang tải dữ liệu...

Sinh tử

Ngày 10 tháng 2 năm 2007 0 bình luận Trương Chương Dương
Bị mái nhà sập đè chết gọi là... Tôn tử
Bị người khổng lồ giết chết thì gọi là... Khổng tử
Đang đọc báo mà chết thì là... Báo Tử
Nhiều tiền quá mà chết thì gọi là... Lượng Tử
Bị thằng khác "tè" chết thì gọi là... Khai Tử
Giỏi quá mà chết thì gọi là... Tài tử
Đi tiểu tiện mà chết gọi là... Tiểu Tử
Con báo bị chết thì được gọi là... Báo tử
Bị giết mà không chết thì gọi là... Bất tử
Té từ trên trời xuống chết thì gọi là... Thiên tử
Con trai quan chết thì gọi là... Công tử
Chó chết thì gọi là... Cẩu tử
Khỏe quá mà lăn ra chết thì gọi... Mạnh tử
Con nuôi chết thì gọi là... Nghĩa tử
Nóng nực mà chết thì gọi là... Bức tử
Con một chết thì gọi là... Quí tử
Tinh nghịch quá bị chết gọi là... Nghịch Tử
Chết ở ngoài ruộng thì gọi là... Đồng tử
Ngồi trên yên xe bị đâm mà chết thì là... Yên tử
"Xung" quá mà chết thì gọi là... Dương Tử
Chết toàn thây gọi là... Nguyên Tử
Conan mà chết thì gọi là... Thám tử
Bị sét đánh chết thì gọi là... Điện tử
Mới sinh ra chưa kịp sống thì gọi là... Sinh tử!
Chủ đề: Định nghĩa,
Đang tải dữ liệu...