Đang tải dữ liệu...

Định luật phần mềm

Ngày 10 tháng 2 năm 2007 0 bình luận Trương Chương Dương

Định luật 1 Newton: Một kỹ sư phần mềm đang chat hoặc gửi e-mail sẽ chat và gửi e-mail mãi mãi nếu không bị sếp bắt làm việc.

(Gốc: Một vật đang đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều sẽ đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều mãi mãi nếu không bị buộc phải thay đổi trạng thái đó bởi ngoại lực tác dụng lên vật).

Định luật 2 Newton: Biến thiên về tốc độ cập nhật phần mềm tỷ lệ với tiền công nhận được từ phía khách hàng và quá trình này diễn ra mau chóng khi chịu áp lực thời hạn.

(Gốc: Biến thiên động lượng của một vật theo thời gian tỷ lệ với tổng lực tác dụng lên vật, và có hướng là hướng của tổng lực).

Định luật 3 Newton: Ý tưởng sử dụng phần mềm bao giờ cũng như nhau nhưng khi thực hiện, sản phẩm của nhà phát triển lại ngược với nhu cầu của người sử dụng.

(Gốc: Đối với mỗi lực tác động bao giờ cũng có một phản lực cùng độ lớn, nói cách khác, các lực tương tác giữa hai vật bao giờ cũng là những cặp lực cùng độ lớn và ngược chiều).

Định luật bảo toàn: Lỗi không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên bị dỡ bỏ đi bởi nhà phát triển. Nó chỉ có thể được chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác. Tổng số lỗi trong một phần mềm không đổi.

(Gốc: Năng lượng không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi. Nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Tổng giá trị năng lượng không đổi).

Chủ đề: Truyện cười linh tinh,
Đang tải dữ liệu...