Đang tải dữ liệu...

Vợ yêu

Ngày 13 tháng 5 năm 2007 0 bình luận Trương Chương Dương
Về mặt triết học : Vợ là một thực thể độc lập tồn tại bên ngoài ta , ngoài ý muốn của ta.
Về mặt kinh tế : Vợ là ngân hàng vô luật pháp , không thể lệ : gửi và thì dễ , rút ra thì khó mà không thể kiện cáo gì được
Về mặt tài sản : Vợ là cái gì rất cũ mà không thể thanh lý được.
Về mặt xã hội : Vợ là cá nhân tự do , tình nguyện về chung sống với ta nhưng lại luôn tố cáo ta làm mất tự do của cô ấy , và nếu như ta có trả lại tự do đó thì lại không nhận.
Về mặt cổ học : Vợ là loại đồ cổ càng để lâu càng mất giá
Về mặt sinh học : Vợ đáng sợ hơn mãnh thú , vì họ là sư tử.
Chủ đề: Định nghĩa,
Đang tải dữ liệu...