Đang tải dữ liệu...

Tên một số nước

Ngày 13 tháng 5 năm 2007 0 bình luận Trương Chương Dương
Bạn có biết một số nước có cái tên rất lãng mạn không?
H.O.L.L.A.N.D - Hope Our Love Lasts And Never Dies - Hi vọng tình yêu của chúng ta là mãi mãi và bất tử.
I.T.A.L.Y - I Trust And Love You - Tôi tin tưởng và yêu bạn.
L.I.B.Y.A. - Love Is Beautiful; You Also - Tình yêu thì đẹp - bạn cũng vậy.
F.R.A.N.C.E. - Friendships Remain And Never Can End - Tình bạn tồn tại mãi mãi & không bao hết.
C.H.I.N.A. - Come Here. I Need Affection - Hãy đến đây, tôi cần tình yêu thương của bạn.
B.U.R.M.A. - Between Us, Remember Me Always - Giữa chúng ta, hãy nhớ tôi mãi mãi .
I.N.D.I.A. - I Nearly Died In Adoration - Tôi mém chết trong sự thiết tha.
K.E.N.Y.A. - Keep Everything Nice, Yet Arousing - Hãy để mọi thứ diễn ra.
Chủ đề: Định nghĩa,
Đang tải dữ liệu...