Đang tải dữ liệu...

Định nghĩa tình yêu

Ngày 13 tháng 5 năm 2007 0 bình luận Trương Chương Dương
LỊCH SỬ: Tình yêu là một cuộc cách mạng giải phóng chủ nghĩa độc thân .
ĐỊA LÝ: Tình yêu là một trân động đất trong tâm hồn và trái tim là \" núi lửa \" .
HÓA HỌC: Tình yêu là một phản ứng hóa học sinh ra a xít .
VẬT LÝ: Tình yêu là một lực hút mạnh hơn lực hút của trái đất .
TOÁN HỌC: Tình yêu là một phép trừ của túi tiền , phép chia của trái tim , phép nhân của nhân loại và là phép cộng của mọi rắc rối .
VĂN HỌC: Tình yêu là quyển sách dày mà đọc từ trang đầu đến trang cuối ta không hiểu gì cả ....
ẨM THỰC: Tình yêu là một lít rượu hoà chung với hai lít dấm
Chủ đề: Định nghĩa,
Đang tải dữ liệu...