Đang tải dữ liệu...

Nếu biết em lấy chồng

Ngày 10 tháng 2 năm 2007 0 bình luận Trương Chương Dương

Theo chiều thuận

1) Phản ứng kiếm hiệp:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về luyện kiếm thế là xong
Kiếm anh sắc bén hơn em nghĩ
Sẽ chém đầu... heo trả hận lòng!

2) Phản ứng võ thuật:
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về sẽ luyện lại võ công
Anh thề luyện cú liên hoàn cước
Ðể đá chồng em tối động phòng!

3) Phản ứng bợm nhậu:
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tự tử thế là xong
Ruột gan phèo phổi lôi ra hết
Tặng kẻ vu quy nấu cháo lòng!

4) Phản ứng trả thù:
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tát cạn cả dòng sông
Ðể cho đò cưới không qua được
Ðừng có mà mong được động phòng!

5) Phản ứng khủng bố:
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tỉnh đội mượn cà-nông
Nhắm về hướng ấy 5000 mét
Em ở quê chồng có ớn không?

6) Phản ứng “chợ búa”:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về chửi đổng giữa đám đông
“Bố mẹ, tiên sư…” nguyên dòng họ
Khốn kiếp sao mày dám bỏ ông!!!

7) Kiểu miền Nam:
Nếu biết rằng em đã có chồng
Mèn ơi em chê tui nhà nông
Ruộng vườn nổi nóng tui đốt hết
Không gạo cho em đói rét lòng!

8) Kiểu Huế:
Nếu biết rằng O đã có chồng
Tui về núi Ngự nhảy xuống sông
Sông sâu nước lạnh tui thấy... ớn
Tự tử mần răng cũng chẳng xong!

9) Kiểu ở dơ:
Nếu biết rằng em sắp có chồng
Anh về khỏi tắm thế là xong
Áo quần anh để nguyên trọn tháng
Kỷ vật tặng em tối động phòng!Theo chiều nghịch

1) Phản ứng khuây khỏa:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng

Không buồn, không trách chỉ cầu mong

Ðược đãi chồng em một bữa nhậu

Ðể cám ơn chàng lãnh giùm gông!

2) Phản ứng cổ điển:

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về bắt vịt nhổ sạch lông
Tiết canh làm được vài ba đĩa
Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng!

3) Phản ứng tuyệt vọng:

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tự tử thế là xong
Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác
Khi viếng thì em hiểu nỗi lòng

4) Phản ứng hiện đại:

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Dại gì mà nghĩ thế là xong
E-mail cứ viết, phone cứ gọi
Cũng có ngày em ly dị chồng!

5) Phản ứng đời sau:

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về cưới vợ kiếm thằng con
Để mai thằng nhỏ con anh lớn
Xúi lấy con em, rửa hận lòng!

6) Phản ứng vệ sinh:

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tắm gội với xà bông
Tình xưa nợ cũ bay đi mất
Ðể kẻ sang sông khỏi chạnh lòng!

7) Phản ứng du đãng:

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về ẩn núp bên bờ sông
Ðợi khi “con sáo” sang bên ấy
Ðón đường bắt cóc cũng bõ công!

8) Phản ứng “thoát nợ”:

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh mừng biết mấy em biết không
Bao năm quen biết, bao năm mệt
Tính ra cũng khổ mấy năm ròng!

9) Phản ứng kiểu… A.Q:

Nếu biết rằng em đã có bồ
Anh về cũng kiếm lấy một cô
Bồ anh không thể bằng em nhỉ
Nhưng sẽ hơn em… cái đồng hồ!

10) Kiểu Trung Hoa:

Nếu biết rằng nị đã lấy chồng
Ngộ về ngộ bán nốt Hồng-Kông
Mang tiền ngộ đổ vào Chợ-Lớn
Lấy vốn đầu tư ngộ mát lòng!

Chủ đề: Truyện cười linh tinh,
Đang tải dữ liệu...