Đang tải dữ liệu...

"Tiến tùng" đi chợ

Ngày 11 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
"Tiến tùng" đi chợ

Cá thì tan lắm,
Tôm: lại ho thôi,
Trứng: ăn nhức óc,
Rau muối là xong.

9-9-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...