Đang tải dữ liệu...

Cảnh hồ

Ngày 7 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Cảnh hồ

Hồ nước rộng, mênh mông đầy cá.
Lá vàng rơi, đậu giữa làn gương.
Đôi chuồn ớt, lượn lờ trên nước.
Chú ếch con, ngụp lặn bên bờ.
Gió vi vu, đôi chim dều sáo,
Gắng bay lên, lượn giữa tầng không.
Con chim cu, vui hót giữa đồng,
Gọi nắng vàng, rực hồng trên bến.

Chào đón xuân, sắc hồ thêm đẹp.
Đợi hạ về, rực nở quê hương.

5-4-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...