Đang tải dữ liệu...

Nắng và mưa

Ngày 11 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Nắng và mưa

Khi thì nắng cháy cỏ cây,
Khi thì mưa cả trôi chày, trôi ngang.
Luỹ tre chẳng giữ xóm làng,
Lụt về đẩy chạy, quét đàng sạch bay.

17-9-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...