Đang tải dữ liệu...

Hãy ôn bài bạn nhé!

Ngày 5 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Hãy ôn bài bạn nhé!


Tiết này cô giáo ốm,
Chúng em tạm nghỉ học,
Ngồi im lặng ôn bài.
Sắp đến ngày thi rồi,
Nhớ học chăm bạn nhé.

Chúng ta hãy học tốt
Sẽ được thầy cô yêu.

Mà đâu chỉ thế thôi,
Thêm kiến thức cho mình
Ích lợi lắm bạn ơi!
Hãy ôn bài, bạn nhé!

30-4-1996
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...