Đang tải dữ liệu...

Không đề 16

Ngày 20 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Sắp đến rồi ngày bước vào cửa tử
Lúc lên đài, khi máy chém dương oai
Với hy vọng ta vẫn là sĩ tử
Không anh hùng thành tử sĩ ngày mai.

Mười hai năm, mòn biết bao ngòi bút
Để lần đầu thành lần cuối đi thi
Nên sự nghiệp không chỉ mình mong muốn
Còn vì người, vì cả những tương lai.

Nghe nhé tao! Ơi tao hãy cố lên!
Vì quanh tao là những niềm mong ước
Dù nhiều ta, hãy vững vàng tiến bước
Bởi sau ta còn người dõi, người trông
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Kỷ niệm cấp III,
Đang tải dữ liệu...