Đang tải dữ liệu...

Không đề 13

Ngày 20 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Vẫn biết trước tim ngày nay tơ rối
Mãi giữ lòng nối sợi chỉ mong manh
Không dám ước một màu xanh vĩnh cửu
Quên hết rồi mơ ước hoá hư vô.
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Mối tình đầu, Kỷ niệm cấp III, Mối tình hai,
Đang tải dữ liệu...