Đang tải dữ liệu...

Gửi cô bé cùng lớp

Ngày 12 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Gửi cô bé cùng lớp

Này cô bé cùng lớp!
Sao mà nghịch thế ghê?
Cứ quay ngang quay dọc,
Vãn chọc tới nện lui.

Này cô bé cùng lớp!
Có mái tóc đuôi gà,
Suốt ngày chạy và nhảy,
Cứ tung tăng tung tăng.

Này cô bé cùng lớp!
Đi đâu cười vui ghê?
Cho anh đi với nhé!
Sao lại lắc cái đầu?

Này cô bé cùng lớp!
Đi học sao sớm thế!
Chờ anh đi chung nhé!
Cùng nói chuyện cho vui.

Này cô bé cùng lớp!
Toán này khó thế mà!
Sao không quay lại hỏi?
Anh chờ lâu quá rồi!

24-3-1999


Ngẫu hứng từ bài "Người ngồi bàn sau", bài thơ này không để tặng cô bé nào hết mà chỉ viết trong tưởng tượng.
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...