Đang tải dữ liệu...

Thơ về vợ

Ngày 29 tháng 3 năm 2007 0 bình luận Trương Chương Dương
Kính vợ đắc thọ
Sợ vợ sống lâu
Nể vợ bớt ưu sầu.
Để vợ lên đầu Là trường sinh bất tử.
Đánh vợ nhừ tử Là đại nghịch bất đạo .
Vợ hỏi mà nói xạo Là trời đất bất dung.
Chê vợ lung tung Là ngậm máu phun người .
Gặp vợ mà không cười Là có mắt không tròng.
Để vợ phiền lòng Là chu di tam tộc.
Vợ sai mà hằn hộc Là trời đánh thánh đâm.
Vợ gọi mà ngậm câm Là long lang dạ sói.
Để vợ nhịn đói Là tội nhân thiên cổ.
Để vợ chịu khổ Là bất tài vô dụng.
Trốn vợ đi "ăn vụng" Là ngũ mã phanh thây...
Vợ hát mà khen hay Là anh hùng thức thời.
Khen vợ hết lời Là thuận theo ý trời.
---> kakaka, a e dzáng mà sống cho fải đạo nhá
Chủ đề: Thơ sưu tầm,
Đang tải dữ liệu...