Đang tải dữ liệu...

Thơ kinh điển

Ngày 10 tháng 2 năm 2007 0 bình luận Trương Chương Dương

* Biết em có tính hay ghen
Muốn trêu em giận, anh bèn... bướm ông!!!
(Bạn muốn viết là “bướm ong” chăng?)

* Nhớ em, tu nước giải
Em vừa vào em quát anh luôn:...
(Bài còn mấy câu nữa, ở đây chỉ nhắc bạn làm ơn đừng bỏ sót như trường hợp chữ “khát” ở trên).

* Nếu tình là số phận
Anh sẽ năng lên chùa
Cầu khấn rõ là to
Mong lấy em làm nợ...

(Hẳn người gửi vô tình gõ nhầm, vì hai chữ “vợ” và “nợ” khác nhau nhiều lắm, nhất là trong... thơ tặng vợ).

* Cá không ăn muối cá ươn
Chồng mà cãi, vợ ra đường ngủ đêm!
(Híc! Dấu phẩu sau chữ “vợ” được vị độc giả thích đùa này “chuyển chỗ ở” mới làm 24H thấy... nhột quá).

* Trăm năm Kiều vẫn là Kiều
Ăn sau rửa chén là điều tất nhiên!
(Người sưu tầm còn cẩn thận (?) ghi thêm: Số di động của Kiều là 0902 232 6...), không biết có ý gì đây ta?!!
Chủ đề: Truyện cười linh tinh,
Đang tải dữ liệu...