Đang tải dữ liệu...

Trái tim và em

Ngày 29 tháng 3 năm 2007 0 bình luận Trương Chương Dương
Nếu có 3 chữ cái: H,R và T, tôi có thể thêm vào đó chữ E và A để có được chữ HEART(trái tim).Nhưng tôi cũng có thể thêm vào đó chữ U và được từ HURT(đau khổ).Nhưng tôi thà có em (em=U=YOU) để được đau đớn còn hơn là có 1 trái tim(HEART) mà không có tình yêu của em.
Chủ đề:
Đang tải dữ liệu...