Đang tải dữ liệu...

Tặng Bình. Người bạn thân

Ngày 7 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Tặng Bình. Người bạn thân

Chúng mình xưa, cùng học bên nhau,
Có gì bí, hỏi qua thì rõ.
Nay tớ lại phải lìa lớp cũ,
Tớ xa rồi, bạn học giỏi nghe.
Gắng chăm ngoan, thầy cô vui sướng,
Chớ nghịch bậy, làm tớ buồn lây.
Tớ đi rồi bạn đừng quên tớ
Đừng quên tình bạn thủa ngày xưa.

9-11-1997
(Thuộc chùm thơ 8/1)

Sau này chúng tôi vẫn thân nhau, cho đến khi lên cấp III mỗi đứa mỗi trường thì chúng tôi mới ít liên lạc. Bây giờ Bình đã tốt nghiệp một trường quan đội và trở thành sỹ quan chuyên nghiệp.
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...