Đang tải dữ liệu...

Nắng gọi

Ngày 7 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Nắng gọi

Nắng dần lên trước ngõ
Gọi chú gà trống choai,
Tè té te tập gáy.
Gọi chú cún lông vàng,
Gọi mèo khoang thức dậy.
Gọi bầy gà mái mơ,
Dắt nhau ra bãi cỏ.
Gọi cả tiếng chim ca,
Cho buổi sáng đẹp trời.

21-11-1997
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...