Đang tải dữ liệu...

Không đề 21

Ngày 21 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Sân trường rơi lá vấn vương
Để cho có một con người tương tư!
Nhặt hoa, hoa chữa buồn rơi
Đưa tay hứng nắng, nắng chơi vơi nhìn.
Bâng khuâng ngắm phượng cầu xin
Đừng bừng lửa cháy, đừng tìm tiếng ve.

Mà mùa thu chẳng kịp nghe
Nhanh nhanh và đến và đi héo lòng!
Chia tay để nhớ để trông
Giờ gần gặp lại vẫn mong nhớ nhiều.
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Mối tình hai,
Đang tải dữ liệu...